A+ R A-

Contributie

Onderstaand tref je de contributie voor het seizoen 2016/2017 aan voor alle productgroepen/afdelingen die Wilhelmina aanbiedt. Deze bedragen gaan in per 1 oktober 2016. Voor sporters die deelnemen aan wedstrijden is er wedstrijdgeld verschuldigd; dit zit niet inbegrepen in de contributies zoals hieronder vermeld. Wedstrijdgelden verschillen per afdelingen en soms ook per niveau. De informatie over de wedstrijdgelden vind je op de pagina's van de verschillende afdelingen. Deze wordt tevens toegezonden aan de leden/ouders die deelnemen aan wedstrijden. Heb je hier vragen over, neem dan svp contact op met de leiding.

 

Productgroep: Gymnastiek

De bedragen zijn gebaseerd op 1 uur per week.

      Maandbedrag  
Tot 16 jaar 10,00
16 jaar en ouder   11,50
Extra trainingsuur 4,50

 

Productgroep: Aerobics, Callanettics, Ouder& Kind en Werelddans

De bedragen zijn gebaseerd op 1 uur per week.

      Maandbedrag  
Tot 16 jaar 9,75
16 jaar en ouder   11,25
Extra trainingsuur 4,50

 

Productgroep: Dans

De kosten zijn inclusief inschrijfkosten voor demo's e.d.

      Maandbedrag  
Tot 16 jaar 10,25
16 jaar en ouder 11,75
Selectie    (Onderstaande contributie is indien je alleen in de  selectie danst) 
  Tot 16 jaar 11,00
Tot 16 jaar (1,5 uur)  17,00  
16 jaar en ouder (1,5 uur) 19,00  
  16 jaar en ouder 12,50
    (Onderstaande contributie is als je in een extra groep danst) 
Extra 1,5 uur trainen 9,50  
Extra uur trainen 

5,50


De bedragen bij Dans zijn inclusief kosten voor inschrijving voor demo's e.d.

 

Productgroep: Turnen meisjes/dames

De basiscontributie voor 1,5 uur training bedraagt  € 20,50.
Voor ieder extra getraind uur wordt er op maandbasis € 6,00 berekend.
Onderstaand een overzicht van de contributiebedragen voor selectie sporters.

 Aantal trainingsuren per week             Contributie bedrag

 1,5  uur                                                             € 20,50

2     uur                                                             € 23,50

2,5  uur                                                             € 26,50

3     uur                                                             € 29,50

3,5  uur                                                             € 32,50

4     uur                                                             € 35,50

4,5  uur                                                             € 38,50

5     uur                                                             € 41,50

5,5  uur                                                             € 44,50

  

Productgroep: acrobatische gymnastiek ('Acro')

De contributie is gebaseerd op het wedstrijdniveau en een maximum aantal trainingsuren. Wanneer er meer trainingsuren gemaakt worden dan aangegeven bij het niveau, dan dient er een aanvullend bedrag te worden betaald. Dit bedrag staat hieronder vermeld.

 

 

  Maandbedrag  & 

  maximale uren

A/B/C 56,25 / 7,5u
D/E groep selectie 30 / 4u
D/E groep sub-selectie 30 / 4u
D/E 30,- / 4u
Recreatie 13,50 / 1,5u
Topjesuur 10,- / 1u
   
Extra lesuur**    7,50 p.u.

 

** Als leden meer trainen dan het maximum aantal uren voor een niveau, dan is er extra contributie verschuldigd, gebaseerd op € 7,50 per uur per maand (voorbeeld: een team in de C-lijn traint structureel 1 uur meer t.o.v. het aantal uren dat er bij het C-niveau hoort, dan komt er € 7,50 per maand bovenop de contributie voor de C-lijn, dus 56,25 + 7,50 = € 63,75 per maand)..

Overig

Indien je aan een tweede sport binnen Wilhelmina deelneemt, krijg je 50% korting op de goedkoopste sport.

Niet-sportende leden betalen € 5,- per maand.

 

Bondscontributie KNGU

Als lid van Wilhelmina ben je ook lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit is onder meer om aan wedstrijden en uitvoeringen deel te kunnen nemen die vaak door de KNGU worden georganiseerd. Verder ben je hierdoor ook verzekerd voor WA en ongevallen tijdens lessen, uitvoeringen, wedstrijden en activiteiten binnen Wilhelmina en/of de KNGU. 

Door de KNGU zijn de tarieven voor de bondscontributie KNGU in 2018 aangepast en zijn de volgende kwartaaltarieven vastgesteld: 

      2018 per kwartaal  
Tot 16 jaar 5,35
16 jaar en ouder    6,55
Overige leden 6,55

 

Het KNGU-lidmaatschap is met ingang van 2015 voor alle leden op kwartaalbasis. De aanpassing van het leden- en contributiebeleid had in 2015 als effect dat achteraf in plaats van vooraf geïncasseerd werd. De KNGU wil vanaf 2016 weer vooraf incasseren en daarom zullen wij jullie bondscontributie (kwartaalbedrag) in 2017 in de maanden januari, april, juli en oktober innen.

Als lid van Wilhelmina ben je bij het aangaan van het lidmaatschap, en daarna jaarlijks, bondscontributie verschuldigd. Ook deze wordt afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer. Dit betekent dat je in die maanden dus de reguliere maandelijkse contributie plus de bondscontributie van dat kwartaal betaalt. Het bedrag is dus in die maanden hoger. 

 

Betaling van de contributie

De betaling van de contributie zal maandelijks van het door u opgegeven IBAN-nummer worden afgeschreven. Het moment van afschrijven ligt rond de 26e van de maand waarop de contributie betrekking heeft. 

Het inschrijfgeld en de op dat moment verschuldigde bondscontributie worden bij inschrijving van uw rekening afgeschreven. 

Hoofdsponsoren

VDK installatiegroep

Sponsoren

AH van Mierlo
Fysiotherapie West