A+ R A-

Contributiewijziging per 1 oktober 2016

Het bestuur heeft van de ledenvergadering het mandaat gekregen om jaarlijks de contributie te indexeren. Dit betekent een kleine verhoging in verband met toenemende kosten voor bijvoorbeeld huur, energie, leiding e.d.

We hebben de noodzaak voor een eventuele verhoging per afdeling/productgroep bekeken. Voor de meeste afdelingen hebben we voor dit seizoen een zeer kleine verhoging door moeten voeren.

Bij de acro-afdeling hebben we, na enkele jaren van stevige contributieverhogingen, dit jaar een keer de contributie op het huidige niveau kunnen houden, gebaseerd op een bedrag van € 7,50 per uur, bij meer dan 4 uur trainen per week.

Alle wijzigingen gaan in per 1 oktober 2016 en worden dus voor het eerst gehanteerd bij de contributie inning van oktober. De gewijzigde contributie zal via nieuwsbrieven naar de leden worden gecommuniceerd (via de mail). Op de contributie pagina van de website vind je de nieuwe bedragen. 

Sponsoren

Reinier Tweewielerhoek
Interblad