A+ R A-

Verslag Ledenvergadering

                                              

1.        Opening.

Frank Kist opent de vergadering en geeft een korte toelichting op de agenda.

 

2.        Korte toelichting over het jaar 2015.

Elke afdeling doet een verslag van het afgelopen jaar met alle (sportieve) hoogtepunten van het afgelopen seizoen.

Dans

Het gaat goed met de afdeling dans! De dansafdeling heeft nu 8 recreatiegroepen en 4 selecties. Het draait goed dankzij het dansteam wat bestaat uit Danielle, Nicole, Eva, Mirthe, Iris, Sanne, Anouk en Margreet.

Hoogtepunten:

1. Onze dansafdeling heeft in diverse groepen tijdens een Dance2 demo een dance award gewonnen!

2. Sanne en Anouk zijn geslaagd voor jazzdans 3 en zijn nu ook praktijkbegeleider.

3. De gehele selectie is gesponsord door fam. Rozendaal en zijn voorzien van nieuwe dansvesten.

Seizoen 2016/2017:

1. Nieuw bij dans is dat 3 selectiegroepen o.l.v Sanne, Anouk gaan deelnemen aan de jazzdanswedstrijden. 18 maart in Kampen

2. Dance2 demo alle dansgroepen en zomerdansdag

3. DANS is gevraagd door Ventura om deel te nemen aan Kerst in oud Kampen.

Demogroep 5 en 6 zullen in de filmstraat bij Holland schitteren met de act. Blues Brothers. O.l.v Iris en Mirthe

4. De dansafdeling geeft 1 juli 2017 een dansvoorstelling in de Stadsgehoorzaal.

5. Van de sponsoracties o.a. vulkoeken en Jumbo zal de dans shirts aanschaffen.

6. Wij zullen dit seizoen verschillende leiding van RK-DOS begeleiden voor de cursus dans jal 2, 3. Bij RKDOS heeft namelijk 1 leiding een licentie, maar deze verzorgt de cursus bij KNGU waardoor begeleiden geen optie is.

7. Het komende seizoen zullen wij ons richten op het lesgeven o.a. door goed te kijken naar de doorlopende leerlijn in de lessen, zodat alle leerlingen beter kunnen aansluiten als ze doorstromen naar de andere groepen! Ook zullen wij ouders de gelegenheid gaan geven door ze uit te nodigen voor de kijklessen. Zo kunnen ouders zien wat er aangeboden wordt en vooral om te zien hoe hun kind plezier beleeft aan dans!

 

Turnen en gym

Hoogtepunten:

1. In mei hebben we een fantastische uitvoering gehad.

2. Begin van het seizoen hebben we Kamper SpringWedstrijden gehad.

3. De turnafdeling heeft in de periode januari tot en met mei in de 4 de divisie meegedaan met hun wedstrijden. De leden zijn enorm gegroeid in hun niveau en dit jaar willen we die lijn doorzetten.


Seizoen 2016/2017:

1. De contributie van gym is aangepast. Hierin zit nu ook de kosten voor eventuele clubwedstrijden en Kamper Springwedstrijden. De contributie voor turnen laat nog even op zich wachten. Hier is het iets lastiger omdat IJGV uit de turnhal is gegaan, waardoor we de zaalkosten alleen dragen en de kosten voor leiding zijn gestegen, omdat iedereen zijn licentie heeft behaald. Om de kosten te drukken zijn we aan het kijken of we met een andere club samen in de turnhal kunnen. Dit scheelt al € 500,- per jaar. Ook kijken we of we een half uur de leiding minder in de zaal kunnen zetten, zodat de en de warming up doet en de ander de cooling down. Dit scheelt dan elke week een uur aan loonkosten wat ongeveer

€ 660,- oplevert . We zijn afhankelijk hierin van andere verenigingen en wachten eerst hun reacties af.
Wanneer alles rond is, komt er weer een infoboekje voor de leden van turnen.
2. De gevulde koekenactie was vorig seizoen een groot succes, alleen wat te haastig neergezet. Nu hebben we de pepernotenactie. Hierin is alles iets overzichtelijker gepland. We hopen natuurlijk op met zo'n groot succes en een mooie samenwerking met banketbakkerij Smit.
3. Rond de jaarwisseling willen we weer een feest voor de leden organiseren, nu georganiseerd vanuit de turnafdeling.

 

Acro

Hoogtepunten :

1. Janiek en Lotte hebben een enorme prestatie neergezet tijden hun deelname aan het WK in China.

2. Margaretha en Therese hebben besloten om te stoppen met het geven van trainingen bij Wilhelmina. We hebben Ben Romijn bereid gevonden het hoofdtrainerschap op zich  te nemen voor de ABC-lijn, met ondersteuning van Janiek en Emily. Voor de DE-lijn zoeken we nog een hoofdtrainer.

3. De uitbouw van de multizaal is gestart en de planning is dat we deze in januari in gebruik nemen. Hulde aan Dik en alle vrijwilligers die hem helpen! En natuurlijk ook alle bedrijven die hieraan meewerken en een bijdrage leveren, met  bouwbedrijf Weever als belangrijkste.

4. De oudercommissie heeft veel werk verzet en is een grote steun voor bestuur en leiding. Martine Faken is gestopt bij de oudercommissie, daar zoeken we nog vervanging voor.

Seizoen 2016/2017:

1. Hendrien Hoksbergen heeft de cursus voor vertrouwenscontactpersoon gevolgd en zal nu ook deze taak op zich nemen.

2. De contributienieuwsbrief zal z.s.m. verstuurd worden.

 

Activiteitencommissie

Seizoen 2016/2017:

1. Dit jaar zal er tijdens Pinksteren weer een Wilhelmina-kamp georganiseerd worden.

2. Tevens zal er een Nieuwjaarsgala georganiseerd worden.

 

3.        Mededelingen vanuit het bestuur en de aanwezige leden.

Dik Koster geeft aan dat er een nieuwe “Martine” voor de acrocommissie bij moet komen.

 

4.        Financieel verslag van het afgelopen jaar door de penningmeester en kascommissie.

Het jaarverslag voor het jaar 2015, met alle belangrijk gebeurtenissen rondom Wilhelmina, hebben de leden ter inzage gekregen. Hier zijn geen vragen over binnengekomen.

 

Dineke van de Kamp verantwoordt het financiële plaatje over het jaar 2015. Ze doet dit aan de hand van het opgestelde overzicht die iedereen ter inzage heeft gekregen. Over het gehele financiële jaarverslag waren geen op- of aanmerkingen. Dineke is in 2015 gestopt en Jaap Pruim heeft dit tijdelijk van haar overgenomen.

Dik Koster vraagt of er overgestapt kan worden naar een andere bank, omdat de SNS niks doet aan sponsoring en overige banken wel. Het bestuur zal hier naar kijken.

 

Verslag kascommissie.

Inge Leeuwenkamp en Jose Nieuwman geven een korte uitleg over de financiën. Het zag er allemaal erg goed uit. Complimenten aan Dineke voor de wijze waarop e.e.a. is uitgevoerd en verantwoord. Er was wel een vraag over de hoogte van de representatiekosten. Er is aangegeven dat dit is voor de waardering van de vrijwilligers en dat het bestuur het in deze tijd (waarin het vinden van vrijwilligers lastig is) belangrijk is om onze vrijwilligers te bedanken en te waarderen.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jose Nieuwman en dhr Schrijer (vader Sanne).

 

5.        Voortgang Wilhelmina

Het aantal leden is stabiel. Enige tegenvaller is dat we hebben moeten besluiten om te stoppen met Special gym. We weten onvoldoende leden te vinden.

Financieel gaat het goed. Ook heeft Wilhelmina veel sponsoren.

De website is vernieuwd, maar er zal ook veel gebruik gemaakt gaan worden van Facebook en Twitter.

De multizaal zal worden uitgebreid. Hier is ondertussen mee gestart. Er wordt gevraagd of de zaalhuur hierdoor niet omhoog gaat? Volgens Dik Koster niet, hier zijn afspraken over gemaakt met Martin Ekker en Gerard Meijering. Wel zal de schoonmaak van de zaal (stofzuigen) door eigen mensen moeten worden gedaan.

 

6.        Samenstelling bestuur

Er wordt nog steeds een penningmeester gezocht! Frank Kist maakt het seizoen als voorzitter af. Maar iedereen zal zich in moeten zetten om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven.

 

7.        Overige actuele zaken.

Jubilaris: Fenny van de Bos is 60 jaar lid. Hier zullen leden van het bestuur binnenkort langs gaan om een bos bloemen en een KNGU-speld te brengen.

De contributieverhoging is gecommuniceerd via de nieuwsbrieven.

 

8.        Rondvraag

Mw. Kale vraagt wanneer ze de sporttas weer kan verwachten. Er wordt aangegeven dat i.v.m. ziekte van Dikky de Lange het langer heeft geduurd, maar dat ze z.s.m.

worden uitgedeeld. Ook vraagt zij om meer aandacht te schenken aan de Duiten-aktie. Deze duiten zijn te verkrijgen bij de plaatselijke winkeliers.

Joop van Putten vraagt namens Marry of er vervanging komt voor Conny Nelck. Officieel is het bestuur nog niet op de hoogte van haar stoppen, maar zal er alles aan doen om de groep bij elkaar te houden. Evt. zal er een vervanger gezocht worden.

Nathalie van Ingen vraagt of er bij de contributie-afschrijving aangeven kan worden of er ook bondscontributie of wedstrijdgeld wordt afgeschreven. Dit is via het systeem van de KNGU (DiGi-members) helaas niet mogelijk.

Ook wil zij graag horen wie er stopt i.v.m. de bestelling van de pakjes. Ze kan toegang krijgen tot DiGi-members om dit zelf te kunnen zien.

 

9.        Sluiting

 

Na afloop werd iedereen uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje nog even na te praten.

Sponsoren

Klusbedrijf de Lange
Kagas