A+ R A-

Omgangs- en gedragsregels

Iedereen is en voelt zich welkom bij Wilhelmina!

Wij willen graag dat iedereen zich prettig voelt bij Wilhelmina en op een fijne, sportieve manier met elkaar omgaat. Daarom hebben we omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer. Omdat we in het tijdperk van social media leven, hebben we ook een aantal regels voor het gebruik van social media voor en onder leden opgesteld. 

Voor de leiding en begeleiders onderschrijven wij de gedragsregels die door de KNGU en NOC&NSF zijn opgesteld. Deze beschrijven hoe zij met kinderen en jongeren om dienen te gaan. 

Indien regels worden overtreden, dan wordt de betreffende persoon daarop aangesproken door leden 

Het belang van omgangsregels

Van iedereen die deelneemt aan de activiteiten van Wilhelmina, deze verzorgt of bezoekt,  verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden.

Wij vinden het belangrijk om afspraken te hebben over hoe wij met elkaar omgaan, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen Wilhelmina. Dit kan alleen als we elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen.

Omgangsregels voor leden/ouders/vrijwilligers CGV WILHELMINA

1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

2. Ik val de ander niet lastig, ook niet via de telefoon of social media.

3. Ik veroorzaak geen schade bij anderen, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken.

4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

5. Ik negeer de ander niet. 

6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.

8. Ik kom niet ongewenst te dicht bij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

10. Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

11. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

12. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek iemand erop aan wanneer die zich daar niet aan houdt en meld zo nodig bij de leiding en/of het bestuur.

Regels voor gebruik social media

Op sociale media is het een stuk makkelijker praten dan tijdens een training of wedstrijd. Niemand scheldt terug als jij tekeer gaat. Duidelijke afspraken voorkomen dat zulk gedrag over de grens gaat. Vergelijk online zijn met een bomvol stadion: duizenden mensen kijken mee met wat jij doet. Werk dus aan je persoonlijke pr en laat zien hoe sportief je bent. 

1. Wedstrijd gewonnen? Nieuw trucje geleerd? Record verbeterd? Deel het! 

2. Wees ook online sportief naar anderen: feliciteer je concurrent met de winst, complimenteer een ander team en bedank de scheids via Twitter. Succes verzekerd! 

3. Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot 10 voordat je iets post, de hele wereld kijkt mee. 

4. Behandel anderen online, zoals je zelf ook behandeld wilt worden: sportief en met respect. Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet zien hoe iets precies is bedoeld. 

5. Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk dat je een grapje maakt. Voorkom misverstanden. 

6. Bedenk voordat je een foto, filmpje of bericht plaatst: alles wat je op internet zet blijft voor eeuwig terug te vinden. Wil je dat? 

7. Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming. 

8. Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig overkomt. Scheldt of pest iemand? Ga niet terugschelden, maar negeer het. Maak eventueel een schermafdruk als bewijs en ga naar je trainer, coach of een vertrouwenspersoon. 

 Tot slot: neem jezelf niet té serieus. Humor is op sociale media een handig hulpmiddel. Laat zien dat je een goede verliezer bent, óók online. 

De Gedragscode voor (bege)leiders

Wij vragen iedereen die bij ons werkt als (hulp)leiding of vrijwilligerswerk doet en hierbij in contact komt met sporters (als assistent, stagiair(e), jurylid, vrijwilliger, begeleider of bestuurslid), kennis te nemen van onderstaande gedragsregels. Dit zijn de gedragsregels voor begeleiders in de sport van NOC*NSF. Wij vragen onze leiding en vrijwilligers om de gedragsregels te ondertekenen. Hiermee verklaart dat zij de gedragscode kennen, onderschrijven en daarnaar zullen handelen.

Gedragscode voor trainers/begeleiders binnen Wilhelmina

1. Veilige omgeving - De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. Waardigheid - De begeleider onthoudt zich ervan een sporter te behandelen op een manier die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder door in het privéleven van de sporter nodig is in het kader van de sportbeoefening. Ook sociale media vallen onder privé zaken.

3. Seksuele intimidatie - De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag ten opzichte van de sporter.

4. Seksueel misbruik - Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. Aanraking - De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. Intimiteiten - De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. Privéruimte - De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

8. Bescherming - De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. Tegenprestaties - De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. Naleving - De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

11. Verantwoordelijkheid - In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

De VCP is binnen de Wilhelmina het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de Wilhelmina. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. 

Binnen Wilhelmina hebben we als VCP:

- Iris Visscher Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ook binnen de KNGU en NOC*NSF zijn er vertrouwenspersonen beschikbaar. Info VCP KNGU en NOC*NSFvind je deze informatie.

 

Sancties

De hierboven gestelde regels zijn op zich 'heel normaal'. Ze beschrijven hoe we op een positieve en sportieve manier met elkaar willen omgaan. Indien leden/ouders/begeleiders de regels overtreden, dan zullen er passende maatregelen worden genomen door het bestuur. Deze maatregelen zullen rekening houden met de aard van de overtreding en de leeftijd van de overtreder. Als bestuur van Wilhelmina volgen wij hierin de harde lijn die door de KNGU en NOC*NSF zijn ingezet. Wij zullen ook bij deze instanties advies inwinnen. We vinden het écht heel belangrijk dat onze sporters bij ons veilig zijn en zich prettig voelen. We zullen indien nodig aangifte doen bij de politie en/of KNGU. Overtredingen van de regels kunnen leiden tot een schorsing als lid van Wilhelmina, maar ook tot sancties door de KNGU en/of NOC*NSF.  

Hoofdsponsoren

Veltman

Sponsoren

Sportcafé de Reeve
Fysiotherapie West