Contributie

Onderstaand tref je de contributie voor het seizoen 2023/2024 aan voor alle productgroepen/afdelingen die Wilhelmina aanbiedt. Deze bedragen gaan in per 1 september 2023. Voor sporters die deelnemen aan wedstrijden is er wedstrijdgeld verschuldigd; dit zit niet inbegrepen in de contributies zoals hieronder vermeld. Wedstrijdgelden verschillen per afdelingen en soms ook per niveau. De informatie over de wedstrijdgelden vind je op de pagina’s van de verschillende afdelingen. Deze wordt tevens toegezonden aan de leden/ouders die deelnemen aan wedstrijden. Heb je hier vragen over, neem dan svp contact op met de leiding.

Overzicht contributie per afdeling

Acrogym

De contributie is gebaseerd op het wedstrijdniveau en een gemiddeld aantal trainingsuren. Trainingsuren verschillen per groep. Wanneer er meer trainingsuren gemaakt worden dan aangegeven bij het niveau, dan dient er een aanvullend bedrag te worden betaald. Dit bedrag staat hieronder vermeld.

De wedstrijdgelden van acrogym worden apart geïnd na deelname aan wedstrijden. Dit gebeurd uiterlijk aan het einde van elk seizoen. 

Acrogym

Aantal trainingsuren per week  Maandbedrag
1 uur12,50
1,5 uur17,-
2 uur21,50
3 uur30,50
4 uur39,50
5 uur48,-
6 uur 56,-
7 uur 64,-
8 uur 72,-
9 uur 80,-
10 uur 88,-
10,5 uur 92,00
Extra lesuur**8,-

** Als leden meer trainen dan het maximum aantal uren voor een niveau, dan is er extra contributie verschuldigd. 

Dans

De kosten zijn inclusief inschrijfkosten voor demo’s e.d.

Dans  Maandbedrag 
Tot en met 15 jaar12,50
16 jaar en ouder13,75
Selectie (Onderstaande contributie is indien je alleen in de  selectie danst)
 Tot 16 jaar17,50
Tot 16 jaar (1,5 uur)N.t.b.
16 jaar en ouder (1,5 uur)21,50
16 jaar en ouderN.t.b.
  (Onderstaande contributie is als je in een extra groep danst)
Extra uur trainen8,-

 

Gymnastiek & Ouder en kind gym

De bedragen zijn gebaseerd op 1 uur per week. Er wordt geen onderscheid gemaakt in contributie tussen reguliere gym en ouder & kind gym.

Gymnastiek  Maandbedrag
Tot 16 jaar12,50
16 jaar en ouder13,75
Extra trainingsuur4,50

Turnen meisjes/dames

 Onderstaand een overzicht van de contributie bedragen voor selectie sporters van turnen.

De wedstrijdgelden van turnen worden apart geïnd na deelname aan wedstrijden. Dit gebeurd uiterlijk aan het einde van elk seizoen. 

 

Turnen – Aantal trainingsuren per week Maandbedrag
1.5 uur21,50
2 uur24,75
2.5 uur28,-
3 uur31,25
3.5 uur34,50
4 uur37,75
4.5 uur41,-
5 uur44,25
5.5 uur47,50
Extra trainingsuur6,50

Bondscontributie KNGU

Als lid van Wilhelmina ben je ook lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit is onder meer om aan wedstrijden en uitvoeringen deel te kunnen nemen die vaak door de KNGU worden georganiseerd. Verder ben je hierdoor ook verzekerd voor WA en ongevallen tijdens lessen, uitvoeringen, wedstrijden en activiteiten binnen Wilhelmina en/of de KNGU. 

Door de KNGU zijn de tarieven voor de bondscontributie KNGU in 2018 aangepast en zijn de volgende kwartaaltarieven vastgesteld: 

    2023 per kwartaal  
Tot 16 jaar6,45
16 jaar en ouder   7,95
Overige leden8,20

Als lid van Wilhelmina ben je bij het aangaan van het lidmaatschap, en daarna jaarlijks, bondscontributie verschuldigd. Ook deze wordt afgeschreven van het opgegeven bankrekeningnummer. Dit betekent dat je in de maanden januari, april, juli en oktober dus de reguliere maandelijkse contributie plus de bondscontributie van dat kwartaal betaalt. Het bedrag is dus in die maanden hoger. 

Betaling van de contributie

De betaling van de contributie zal maandelijks van het door u opgegeven IBAN-nummer worden afgeschreven. Het moment van afschrijven ligt rond de 26e van de maand waarop de contributie betrekking heeft. 

Het inschrijfgeld en de op dat moment verschuldigde bondscontributie worden bij inschrijving van uw rekening afgeschreven. 

Afmeldformulier