Welkom bij wilhelmina Kampen

Wilhelmina is een bruisende en gezellige vereniging met ongeveer 450 leden. Bij onze vereniging bieden wij verschillende onderdelen van de gymnastieksport aan.

We zijn er voor iedereen. Jij staat centraal tijdens onze lessen en krijgt bij Wilhelmina de kans om jouw vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan jij volledig doen op jouw tempo en op jouw niveau. Of dit nou op recreatief of prestatie gericht niveau is, voor ons maakt dit niet uit. Daarnaast bieden wij ook verschillende mogelijkheden voor 45+ sport.

Wilhelmina staat ook voor professionele en menselijke/sociale leiding voor de groepen, zodat zowel de kwaliteit als de veiligheid gewaarborgd kunnen worden. Wij willen graag dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij Wilhelmina en op een fijne, maar ook zeker op een sportieve manier met elkaar omgaat. Dit kan alleen als we elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen.

Daarom hebben wij omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer. Van iedereen die deelneemt aan de activiteiten van Wilhelmina, deze verzorgt of bezoekt, verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden.

Voor de leiding en begeleiders onderschrijven wij de gedragsregels die door de KNGU en NOC&NSF zijn opgesteld. Deze beschrijven hoe zij met kinderen en jongeren om dienen te gaan.

Wij vinden het belangrijk om afspraken te hebben over hoe wij met elkaar omgaan, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen Wilhelmina.

Bestuur

Algemeen bestuur Wilhelmina kampen

Het bestuur van Wilhelmina bestaat uit vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de besturing van onze vereniging. Zij leggen jaarlijks verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zij werken nauw samen met andere vrijwilligers, commissies en de leiding.

Voorzitter

Voorzitter@wilhelmina-kampen.nl

Secretaris

secretariaat@wilhelmina-kampen.nl

Penningmeester

penningmeester@wilhelmina-kampen.nl .

Ledenadministratie

ledenadministratie@wilhelmina-kampen.nl .

Commissies & vrijwilligers van Wilhelmina Kampen

Wilhelmina is van ons allemaal, van alle leden en ouders. We kunnen niet bestaan zonder onze vrijwilligers, die soms meer individueel en soms weer in commissies werken. We zijn altijd op zoek naar extra handen om ons te ondersteunen. De mensen die hier al genoemd staan, of ze nu bestuurslid zijn of een andere vrijwilligersrol vervullen, het zijn grotendeels ouders van leden. Mogelijk net als jij…! Dus bied je hulp aan. Als iedereen één of twee keer per jaar iets doet en meehelpt, dan zijn we met elkaar al een heel eind. Vele handen….

Sponsor & PR-commissie

– Dik Koster – tel: 06-13668212 – D.koster@ziggo.nl
– Donna Nissink

Kledingcommissie Turnen en gymnastiek
– Turnen & Gymnastiek:
Ilonka Schuldink – turnpakjes@wilhelmina-kampen.nl
– Acrogym: 
Ellen Starke –Turnpakjes@wilhelmina-kampen.nl

Bestuur